Algemene voorwaarden

Op al onze prijsopgaven, transacties en leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de electrotechnische industrie van toepassing, zoals gedeponeerd door de Vereniging FME-CWM

fme-leveringsvoorwaarden-2010-2